Το δελεαστικό πείραγμα του Aviv οδηγεί σε καυτή ικανοποίηση.