Μια επιδέξιη Κινέζα ευχαριστεί επανειλημμένα τους στρατιώτες σε μια βάρκα.