Οι γυναίκες φτάνουν στο αποκορύφωμα μαζί σε μια ομάδα