Μια υπηρέτρια χρησιμοποιεί το μυστικό του εργοδότη της για να αποκτήσει δύναμη και ευχαρίστηση.