Μια σαγηνευτική χήρα αναζητά παρηγοριά στην αγκαλιά ενός άλλου.