Ένας άντρας ασχολείται με σεξουαλική δραστηριότητα με μια μεγαλύτερη γυναίκα.