Μια ιαπωνική νύχτα γάμου μετατρέπεται σε μια άγρια σεξουαλική συνεδρία.