Ένα μωρό δεμένο με αλυσίδα υψηλής ευκρίνειας βιώνει άγριο σεξ.