Zmysłowe umiejętności Cewe Michat błyszczą w wyraźnym spotkaniu.