Lankijska laseczka Siri oddaje się dzikim sesjom XXXX.