วิดีโอกึ่งไวรัสจีนนําเสนอฉากที่เย้ายวนและการกระทําที่ชัดเจน