Baylosis tham gia vào một cuộc ăn chơi hoang dã với nhiều đối tác.