Hành trình gợi cảm với sách của Janda mang đến những ham muốn sống động.