Cuộc gặp gỡ đầy đam mê của Hadhafi và Ilima trên giường.