Ham muốn cấm kỵ của Jessae Rosae dẫn đến một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với cha cô.