Nhân viên văn phòng Kerala bị vắt sữa trong một công việc văn phòng kỳ quặc