Cuộc điều khiển điên cuồng của Khán giả đến cực khoái.