Kiki và bạn bè trở nên tinh nghịch với NTT trong một video kích dục của Indonesia.