Gay king thống trị BDSM với những hạn chế và lối chơi mạnh mẽ.