Kurakumlodge tổ chức các bữa tiệc hoang dã với những hành động tình dục kỳ dị.