Một bữa tiệc Tepos hoang dã với một vũ công kỳ lạ và tình dục đam mê.