Một cô gái trong sáng hỏi về hành động tình dục, nhận được phản hồi bất ngờ.