Quỳnh gây bất ngờ cho sếp bằng một cuộc gặp gỡ nóng bỏng trong văn phòng.