Một góa phụ quyến rũ tìm sự an ủi trong vòng tay của người khác.