Những người đi xe ba bánh quyến rũ tham gia vào các cuộc gặp gỡ nóng bỏng trong tuần tra.