Một người đàn ông tham gia vào hoạt động tình dục với một người phụ nữ lớn tuổi.