Kungang Virus tàn phá, biến nạn nhân thành thây ma thèm sex.